Gospodarowanie odpadami

Strona GłównaGospodarowanie odpadami

Profesjonalne doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami

Obsługujemy zakłady produkcyjne, centra logistyczne i galerie handlowe. Zapewniamy Państwu możliwość bezpiecznego zagospodarowania odpadów m.in. folii, tektury, drewna, odpadów wielomateriałowych. W ramach obsługi otrzy,ują Państwo Kartę Przekazania Odpadu oraz informacje o sposobie zagospodarowania. Usługi realizujemy wyłącznie ze sprawdzonymi partnerami biznesowymi, dla których troska o środowisko naturalne jest jednym z filarów funkcjonowania na rynku odpadów. Be2go wpisany jest do Rejestru pośredników Urzędu Marszałkowskiego miasta Łodzi w zakresie uczestnictwa w obrocie 824 rodzajów odpadów, którym nadano klasyfikację kodu zgodną z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. 2014, poz. 1923.

Dostawca usługi

Zależny od kategorii odpadu

Korzyści

Bezpieczne zagospodarowanie odpadów
Terminowe odbiory
Audyty odpadowe w cenie
Koordynator kontaktu
Karta przekazania odpadu

Odbiór odpadów komunalnych/socjalno-bytowych

Odpady komunalne są najbardziej powszechnym odpadem generowanym na terenie zakładów produkcyjnych, centrów logistycznych i obiektów handlowych. Znaczna część tych odpadów pod względem swojej morfologii to odpady opakowaniowe, które są źródłem cennych surowców wtórnych. Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych rosną każdego roku w związku z realizacją długofalowej polityki ich redukcji obowiązującej w krajach członkowskich UE. Realizujemy odbiór odpadów komunalnych oraz świadczymy profesjonalne doradztwo w zakresie możliwości redukcji ich wolumenu, kosztów transportu oraz właściwej ich segregacji. Nasze rozwiązania przyczyniają się do zmniejszenia faktycznego kosztu odbioru tych odpadów, dbając przy tym o ochronę środowisk naturalnego. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą w zakresie doradztwa jak i stałej usługi odbioru odpadów komunalnych zapraszamy do kontaktu z nami.

Dostawca usługi

BE2go i partnerzy

Korzyści

Redukcja wolumenu odpadów
Bezpieczne zagospodarowanie odpadów
Terminowe odbiory
Profesjonalne doradztwo
Karta przekazania odpadu

Usługa zniszczenia odpadów przemysłowych, spożywczych oraz archiwaliów

Archiwalia, produkty nieprzydatne do użytku, niepełnowartościowe, uszkodzone wskutek zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych oraz wycofane lub niedopuszczone do obrotu poddawane są obowiązkowej utylizacji. Z uwagi na bezpieczeństwo konsumentów producenci zmuszeni są do uprzedniego pozbawienia tych produktów cech pozwalających na ich identyfikację lub co najmniej ponowne wykorzystanie. Chcąc uniemożliwić pojawienie się produktu w obrocie handlowym zmuszeni są przekazać odpad wyspecjalizowanej firmie, która dokona zniszczenia towaru, wystawi stosowne protokoły potwierdzające zniszczenie fizyko-mechaniczne oraz kartę przekazania odpadu. W ramach świadczonych usług oferujemy realizację profesjonalnej usługi zniszczenia wraz z dozorem oraz pełną dokumentacją procesową. Usługa dotyczy towarów oraz odpadów o kodach 07 02 13, 07 02 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 16 03 04, 16 03 05*, 16 03 06, 16 03 80. Oferta kalkulowana jest indywidualnie i zależy od specyfiki odpadu, masy, technologii zagospodarowania odpadu po zniszczeniu oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Dostawca usługi

Be2go i partnerzy

Korzyści

Bezpieczny proces całkowitego zniszczenia
Protokolarne potwierdzenie realizacji usługi
Dokumentacja zdjęciowa
Nadzór personalny nad realizacją usługi
Karta przekazania odpadu

Odbiór odpadów przemysłowych

Nie ma systemów idealnych. Każde rozwiązanie zasługuje na  nowe spojrzenie i innowację. Generowanie odpadów to jedna z wypadkowych prowadzenia działalności gospodarczej. Może być funkcjonalne, zoptymalizowane, ekonomicznie zbilansowane, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i przyjazne środowisku.

Pytanie czy takie na pewno jest? Jeżeli jesteś tego pewien, to doskonale! Powierzyłeś właściwym ludziom odpowiednie zadania. Jeżeli jednak masz problemy w zakresie właściwej segregacji, nurtuje Cię problem rosnących kosztów i chcesz aby ktoś odpowiedni przyjrzał się procesom gospodarki odpadami w Twojej firmie i przekazał cenne wskazówki, skontaktuj się z nami.

Świadczymy usługi doradcze, pomagamy w procesach optymalizacji gospodarki odpadami, nadzorujemy procesy wyposażenia obiektów w nowoczesne urządzenia do redukcji objętości odpadów, kontrolujemy właściwość procesów i ich zgodność z prawodawstwem, doradzamy w procesach przetargowych w zakresie wyboru dostawcy usług. Zapewnij sobie komfort i zaufaj doświadczonym specjalistom z Be2go.

Be2go

Zależny od kategorii odpadu

Korzyści

13 lat doświadczenia praktycznego, znajomość branży oraz aspektów związanych z zagospodarowaniem odpadu
Możliwość wyposażenie obiektów w nowoczesne rozwiązania technologiczne
Optymalizacja procesów gospodarowania odpadami
Bezpieczeństwo w zakresie zgodności z przepisami prawa
Stałe doradztwo

ZAINTERESOWAŁ CIĘ NASZ PRODUKT LUB USŁUGA?
image
https://be2go.pl/wp-content/themes/hazel/
https://be2go.pl/
#d8d8d8
style1
paged
Wczytuję wpisy ...
/usr/home/Be2go/domains/be2go.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off

pl_PLPolish