Grzybowe doniesienia świata nauki

Zanieczyszczenie naszej planety wskutek działalności człowieka rośnie i od lat ukazuje nam się w różnych odsłonach jako problem absolutnie globalny. Zalegające hałdy odpadów zaśmiecają zarówno obszary lądowe jak i wody naszej planety, bez względu na rejon świata, są wręcz wszechobecne. Naukowcy dwoją się i troją poszukując skutecznych sposobów zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu Ziemi, gdyż dalsza bezczynność może powodować nieodwracalne skutki. Coraz więcej uwagi świata nauki przyciągają  doniesienia na temat niezwykłych właściwości grzybów. Grupa londyńskich naukowców z instytutu Royal Botanic Gardens Kew opublikowała publikację State of the World’s Fungi 2018, poświęconą tej właśnie tematyce. Możemy w niej między innymi wyczytać, że pewien grzyb o nazwie Aspergillus tubingensis, znaleziony na wysypisku w Pakistanie w 2017 roku, zdolny jest bez problemu rozkładać odpady tworzyw sztucznych. Podobne doniesienia pojawiały się już wcześniej, jednakże ten gatunek posiada coś, co wyróżnia go w sposób szczególny. Chodzi tu o jego efektywność. Jak zapewniają badacze z Londynu rozkład tworzywa pod wpływem jego działania miałby następować w ciągu tygodni, a nie jak dotąd sądzono lat. Tak wysoka skuteczność pozwala wiązać ogromne nadzieje na wykorzystanie grzyba do walki z problemem zalegających odpadów tworzyw sztucznych. W praktyce Aspergillus tubingensis wydziela odpowiednie enzymy, degradujące wiązania chemiczne między cząsteczkami plastiku. Inne niezwykłe grzyby Pleurus ostreatus i Trametes versicolor mogą być pomocne w usuwaniu zanieczyszczeń, takich jak pestycydy, barwniki i materiały wybuchowe z gleby lub ścieków, poprzez degradację toksycznych polichlorowanych bifenyli (PCB). W raporcie wspomniano także o gatunku Trichoderma umożliwiającym przekształcenie odpadów rolniczych w cukry na ….etanol. Wykorzystanie tych właściwości do produkcji biopaliw, wydaje się być strzałem w dziesiątkę.
Od lat prowadzone są także badania nad wykorzystaniem grzybów w innych gałęziach przemysłu m.in. w branży farmaceutycznej czy w budownictwie jako zamienników pianki polistyrenowej oraz substytutów powszechnie stosowanych materiałów budowlanych.
Jednak to nie wszystko. Wspomniane opracowanie badaczy z Londynu dokumentuje ponad 2000 nowych gatunków grzybów odkrytych tylko w 2017 roku, analizując zagrożenia z którymi mają do czynienia w zmieniającym się klimacie oraz podając przykłady ich potencjalnych zastosowań. Warto nadmienić, że obecnie udokumentowanych zostało około 70 000 gatunków grzybów, przy czym według szacunków naukowców pozostało jeszcze do odkrycia przeszło 900 000 nowych. To pokazuje jak wiele mamy jeszcze do zgłębienia oraz jaki potencjał biologiczny cały czas stoi przed nami otworem. Niech żyje matka-natura!

Post by informatyk

Comments are closed.